2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych 2BT gr II

1-04-2020

Temat: Dobór pojazdów i środków transportowych do wykonywanych prac.

Zapoznaj się z klasyfikacją pojazdów i środków transportowych przedstawionych w Załączniku klasyfikacja środków transportowych stosowanych w transporcie rolniczym  a następnie dobierz odpowiednie pojazdy i środki transportowe do wykonywanych prac w gospodarstwie.

Zadanie wykonaj w Karcie pracy – Załącznik  KARTA PRACY  i prześlij na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Rozwiąż test dotyczący urządzeń do transportu wewnętrznego i zewnętrznego https://forms.gle/bYqLHKjPg8ES8MXB7

Opracował Leszek Koczkodaj