Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych II BT gr II

Temat: Koszty eksploatacji pojazdów silnikowych

Data: 25 marca.2020

Liczba godzin 4

Oblicz jednostkowy koszt eksploatacji ciągnika wypełniając tabelę:
Tabela – Zestawienie kosztów eksploatacji ciągnika John Deere 6115M

https://drive.google.com/open?id=1foL-grdet85f0xS8zvxOGsLvvPMQ3Vu08-l-NPkTuXo

Zapoznaj się przedtem ze składnikami kosztów eksploatacji pojazdów rolniczych oraz metodyką obliczania poszczególnych składników kosztów w dołączonych materiałach.

https://drive.google.com/open?id=1m032MlYlodxB_JziP-cMRRWwDHBjEXL4

Wypełniona tabele prześlij do oceny na adres leszek.koczkodaj@gmail.com w dniu dzisiejszym do godziny 15