Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych 2BT gr 2

27-05-2020

Temat: Konserwowanie pojazdów.

  1. Otwórz dokument Konserwacja pojazdów
  2. Wyszukaj i zanotuj w dzienniczku praktyk odpowiedzi na poniższe pytania:
    • Wymień podstawowe działania, które zalicza się do codziennych i okresowych czynności konserwacyjno-pielęgnacyjnych dotyczących nadwozia.
    • Wymień działania zaliczane do codziennych i okresowych czynności konserwacyjno-pielęgnacyjnych dotyczących podwozia i przedziału silnikowego.
    • Na czym polega konserwacja samochodu przed planowanym długookresowym przechowywaniem.
  3. Rozwiąż krótki test https://forms.gle/fpcj5BV1UnmqTj377

Opublikował Leszek Koczkodaj