Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych 2BT gr.2

20-05-2020

Temat: Organizacja stanowiska obsługi i naprawy pojazdów. Przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i naprawie pojazdów.

Celem zajęć jest poznanie zasad organizacji stanowisk obsługi i naprawy pojazdów zgodnie z bhp.

I. Wykorzystaj wiedzę, którą uzyskałeś po zapoznaniu się z dokumentem Zakres i parametry technic;zne obsługi technicznej pojazdów, maszyn punkt 2 str. 8-14.

  1. Rodzaje stanowisk obsługowych.
  2. Przykładowe wyposażenie stacji obsługi.
  3. Charakterystyka urządzeń w stacjach obsługi.
  4. Środki ochrony osobistej i przeciwpożarowej.
  5. Środki ochrony indywidualnej.

Jeśli wykonałeś Zadanie projektowe na zajęciach z maszyn to masz już pracę za sobą a jeśli nie to wykonaj zadanie jak poniżej. Ocena za projekt będzie wstawiona w obydwu zajęciach.

Zaprojektuj stację obsługowo-naprawczą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

  1. Stacja ma mieć niezbędne stanowiska obsługowo-naprawcze.
  2. Niezbędne wyposażenie stanowisk.
  3. Środki ochrony osobistej, przeciwpożarowej i indywidualnej.

Zapisz projekt w dowolnym edytorze tekstu i prześlij jako załącznik do maila leszek.koczkodaj@gmail.com

Opublikował Leszek Koczkodaj