Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych 2BT gr 2

17-06-2020

Temat: Zajęcia doskonalące w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Celem zajęć jest zaplanowanie przeglądu technicznego ciągnika rolniczego.

 1. Zapoznaj się z treścią zadania i załącznikami otwierając dokument m43-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny
 2. Na podstawie dołączonych załączników sporządź:
  1. Wykaz czynności regulacyjnych, które należy wykonać po 600 godzinach pracy ciągnika
  2. Zamówienie na części i materiały eksploatacyjne
  3. Kartę kontrolną parametrów technicznych zgodnie z wyszczególnieniem.
  4. Harmonogram przeglądów technicznych ciągnika.
 3. Do oceny prześlij do godziny 15 w dniu dzisiejszym wykonane zadania według numerów na liście zajęciowej:
  1. Wykaz czynności … – uczniowie o numerach 21, 20
  2. Zamówienie … – uczniowie o numerach 19, 18, 17
  3. Kartę kontrolną … – uczniowie o numerach 16, 15, 14
  4. Harmonogram … – uczniowie o numerach 13, 12, 11

Opublikował Leszek Koczkodaj