Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych 2BT gr2

17-06-2020

Temat: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – egzaminy praktyczne.

Celem zajęć jest zaplanowanie wykonania obsługi technicznej kombajnu zbożowego, polegającej na przystosowaniu kombajnu do zbioru kukurydzy.

 1. Zapoznaj się z treścią zadania i załącznikami otwierając dokument m43-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny
 2. Na podstawie dołączonych załączników sporządź:
  1. Wykaz części, podzespołów i zespołów, które należy wymienić lub dodatkowo zamontować
   w kombajnie.
  2. Kartę kontrolną parametrów technicznych kombajnu przygotowanego do zbioru kukurydzy zgodnie z wyszczególnieniem.
  3. Wykaz czynności montażowych mających na celu zamontowanie klepiska do młocarni kombajnu.
  4. Wykaz czynności obsługowych wraz z warunkami technicznymi, które powinny być wykonywane co
   8 tygodni po zakonserwowaniu kombajnu do kolejnego sezonu agrotechnicznego
 3. Do oceny prześlij do godziny 12 w dniu dzisiejszym wykonane zadania według numerów na liście zajęciowej:
  1. Wykaz części… – uczniowie o numerach 21, 20
  2. Kartę kontrolną… – uczniowie o numerach 19, 18, 17
  3. Wykaz czynności montażowych … – uczniowie o numerach 16, 15, 14
  4. Wykaz czynności obsługowych… – uczniowie o numerach 13, 12, 11

Opublikował Leszek Koczkodaj