2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych 2BT gr 2

8-04-2020

Temat: Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz.

Cel zajęć: uczeń rozróżnia maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz

Zapoznaj się z punktem 4 załącznika Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego i hodowli zwierząt

Zwróć szczególną uwagę na:

  1. Podział pasz i sposoby ich przygotowania do skarmiania (str. 17)
  2. Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz (str. 18)
  3. Maszyny do przygotowania pasz treściwych ( str 20 -22)
  4. Maszyny i urządzenia do zadawania pasz dla bydła (str 23-25)
  5. Bezpieczna obsługa urządzeń do przygotowania i zadawania pasz (str. 25-26)

Zadanie.

Planujesz prowadzić nowoczesne gospodarstwo hodowlane bydła lub trzody. W związku z tym musisz zakupić określone urządzenia i maszyny aby zmechanizować pracę przygotowania i zadawania pasz.

W dowolnym edytorze tekstu (nawet w formie e-maila) sporządź projekt wyposażenia Twojego gospodarstwa w urządzenia do przygotowania i zadawania pasz. Termin wykonania 8-04-2020 do godziny 12:00

Prześlij projekt na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Opracował: Leszek Koczkodaj