Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych 2BT gr 2

27-05-2020

Temat: Sporządzanie kalkulacji kosztów napraw.

 1. Otwórz dokument Rachunek ekonomiczny i kalkulacja kosztów napraw
 2. Zapoznaj się z punktem 5 Kalkulacja kosztów naprawy, zwracając uwagę na:
  • Co rozumiemy przez kalkulację wyrobów i usług?
  • Co jest podstawą kalkulacji wstępnej i wynikowej?
  • Na czym polega kalkulacja podziałowa a na czym doliczeniowa?
  • Jakie koszty bierze się pod uwagę i jak się oblicza wartość jednej usługogodziny?
  • Co składa się na wstępna wycenę prac naprawczych?
  • Na czym polega kalkulacja ostateczna?
 3. Rozwiąż test https://forms.gle/78Vq6FH5PXHMAMVT6

Opracował Leszek Koczkodaj