Konkursy

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej.

Kacper Kurowski będzie reprezentował naszą szkołę na forum Diecezji Siedleckiej  w finale XXX Olimpiady Teologii Katolickiej.

Zmagania na szczeblu szkolnym odbyły się w  ZSCKR w Jabłoniu. 18 uczniów  otrzymało zestaw złożony z testu i pytań otwartych. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 45 minut. Temat Olimpiady: „Dumni z Ewangelii i z Polski”. Pytania jak każdym konkursie są łatwiejsze i podchwytliwe. Ogółem test nie sprawił większych trudności. Olimpiada z religii to okazja do pogłębiania swojej wiary, bo poznaje się życiorysy ludzi oddanych bez reszty Bogu.

Etap szkolny  odbywał się jednocześnie w całej Polsce o tej samej godzinie. Organizatorem szczebla diecezjalnego był Wydział Nauczania Kurii Siedleckiej.

III miejsce – Patrycja Piątek

II miejsce – Brygida Wołowik

I miejsce – Kacper Kurowski

Ks. Karol Nasiłowski dostrzega konieczność większej promocji olimpiady z religii, której ideą jest głębsze zapoznawanie młodzieży z Ewangelią, poszerzenie wiedzy teologicznej i przybliżenie sylwetek świętych.

Kacprowi Kurowskiemu – zwycięzcy etapu szkolnego; gratulujemy! Życzymy powodzenia w  finale diecezjalnym. Ten odbędzie się pod koniec 04 marca 2020 w Siedlcach.