Aktualności

XLIII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Eliminacje szkolne 2018/2019

 Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych a także umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działając w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eliminacje szkolne odbyły się w dniu 26.10.2018 r. w następujących blokach tematycznych:

  • produkcja roślinna,
  •  produkcja zwierzęca,
  •  mechanizacja rolnictwa,
  •  gastronomia,
  •  agrobiznes.

Zwycięzcy etapu szkolnego olimpiady OWiUR w poszczególnych blokach tematycznych:

Produkcja roślinna:

I miejsce – Łajtar Damian klasa III MT

II miejsce – Bokiniec Paweł klasa III FT

III miejsce – Krakowski Adrian klasa IV FT

Produkcja zwierzęca:

I miejsce – Jędrzejewski Grzegorz klasa IV FT

II miejsce – Dmitruczyk Michał klasa II MT

III miejsce – Czajkowska Dominika klasa III MT

– Kwiatkowska Kamila klasa III MT

Mechanizacja rolnictwa:

I miejsce – Żmuda Maciej klasa IV BT

II miejsce – Wójtowicz Kacper klasa IV BT

III miejsce – Kalinowski Tomasz klasa IV BT

Gastronomia:

I miejsce – Adamczyk Joanna klasa IV PT

II miejsce – Groszek Aleksandra klasa IV PT

III miejsce – Cieniuch Katarzyna klasa IV PT

Agrobiznes:

I miejsce –  Haczkur Oskar klasa IV MT

II miejsce –  Rudko Norbert klasa IV MT

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu okręgowym.