Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych I PT

02.04.2020r.

Temat:Dział ekspedycyjny zakładu gastronomicznego

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie:

1. Ekspedycja

2. pomieszczenia działu ekspedycyjnego

3. Charakterystyka rozdzielni kelnerskiej

4. Wyposażenie rozdzielni kelnerskiej

5. Charakterystyka zmywalni naczyń stołowych

Proszę opracować powyższe zagadnienia po zapoznaniu się z informacjami w prezentacji PowerPoint

( wyjaśnić co to jest ekspedycja, scharakteryzować pomieszczenia i wymienić sprzęt znajdujący się w  rozdzielni i zmywalni naczyń stołowych)

Dział ekspedycyjny1

Pozdrawiam i życzę miłej pracy Teresa Szymoniuk