Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych I PT

07..05.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – Instalacje w zakładzie gastronomicznym

Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzimy dzisiaj sprawdzian z instalacji w zakładzie gastronomicznym.

Poniżej zamieszczam test

Test instalacje w zakładach gastronomicznych

Przewidziany czas na napisanie sprawdzianu 07.05.20r. do godziny 15. Na odpowiedzi  (tylko numer zadania i odpowiedź) czekam pod adresem teresa.szymoniuk @ wpl.

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk