1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych I PT

17.04.2020r.

Temat: Instalacja gazowa w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji:poznanie budowy, zasad działania i obsługi instalacji gazowej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania w  zeszycie:

  1. Instalacja gazowa
  2. Podział instalacji
  3. Elementy instalacji gazowej
  4. Zasady użytkowania instalacji gazowej

Materiał nauczania dotyczący roli podziału i elementów instalacji gazowej zamieszczam  w dołączonej prezentacji

INSTALACJA GAZO

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk