1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

Dzień dobry

21.05.2020r.

Temat lekcji: Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej warzyw i owoców

Cel lekcji; poznanie maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej warzyw i owoców

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

 1. Obróbka wstępna brudna
 • sortowanie                                  – sortowniki
 • mycie                                           – płuczki
 • czyszczenie                                – płuczko – obieraczki
 • obieranie                                    – obieraczki
 • płukanie
 1. Obróbka wstępna czysta
 •  rozdrabnianie                           – urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców
 1. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej warzyw i owoców
 • sortownik:i                                 – stół do sortowania

– rolkowy

– bębnowy

– ramowy

 • płuczki:                                       – rolkowa

– łapowa

– bębnowa

– grabkowa

 •  obieraczki:                                –  płuczko – obieraczki

– obieraczki karborundowe

 •  urządzenia do rozdrabniania  :

– gniotownik walcowy

– szatkownice

– uniwersalna maszyna do rozdrabniania

– krajalnica do warzyw

– wyciskarki

– sokowirówki

W celu zapoznania się z materiałem proszę przeczytać:( strona 1-11)

18_4.1_WG_tresc    

OBRÓBKA WSTĘPNA OWOCÓW1

obejrzeć

         maszyny do obróbki wstępnej warzyw

oraz filmy

 

 

 

Pozdrawiam
Teresa Szymoniuk