1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

Dzień Dobry

24.04.2020r.

Temat: Instalacja grzewcza w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji: poznanie budowy,działania i obsługi instalacji grzewczej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

  1. Systemy ogrzewania
  2. Wyposażenie kotłowni indywidualnego ogrzewania w zakładzie gastronomicznym
  3. Obsługa pieców grzewczych
  4. Zasady eksploatacji instalacji grzewczej

W celu zapoznania się z materiałem nauczania dołączam prezentację w której znajdziecie informacje dotyczące instalacji grzewczej

INSTALACJA GRZEWCZA

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk