Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

23.04.2020r.

Temat: Instalacja wodno – kanalizacyjna w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji: poznanie budowy, działania i obsługi instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie:

  1. Instalacja wodociągowa wody zimnej
  2. Elementy sieci wodociągowej
  3. Wewnętrzna sieć wodociągowa
  4. Zasady użytkowania instalacji wodociągowej
  5. Instalacja kanalizacyjna
  6. Elementy instalacji kanalizacyjnej
  7. Zasady eksploatacji instalacji kanalizacyjnej

Materiał nauczania dotyczący roli, podziału i elementów instalacji wodno – kanalizacyjnej zamieszczam w dołączonej prezentacji

INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk