Uncategorized

wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

Dzień Dobry

03.04.2020rok

Temat: Materiały konstrukcyjne stosowane w  urządzeniach i sprzęcie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie:

1. Materiały konstrukcyjne – definicja i podział

2. Materiały metalowe

3. Materiały niemetalowe

Proszę dokonać podziału materiałów konstrukcyjnych i podać zastosowanie w maszynach, urządzeniach i sprzęcie wykorzystując informacje zawarte na stronach:

 

http://urzadzeniagastronomiczne.net/przeglad-zagadnien/materialy-stosowan-w-urzadzeniach-i-wyposazeniu-gastronomicznym

szukać: Materiały stosowane w urządzeniach i wyposażeniu gastronomicznym

Proszę zrobić zdjęcie pracy i przesłać na adres teresa.szymoniuk@wp.pl

pozdrawiam Teresa Szymoniuk