1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

06.05.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – instalacje w zakładzie gastronomicznym

Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzimy dzisiaj sprawdzian z Instalacji w zakładzie gastronomicznym.

Poniżej zamieszczam test

Test instalacje w zakładach gastronomicznych

Przewidziany czas na napisanie sprawdzianu 06.05.20r. do godziny 15. Na odpowiedzi  ( nr zadania i odpowiedź) czekam pod adresem teresa.szymoniuk @wp.pl

Pozdrawiam Teresa Szymoniuk