Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

Dzień Dobry

27.04.2020r.

Temat : Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji: poznanie budowy, działania i obsługi instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakładzie     gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

  1. Podział wentylacji
  2. Wentylacja naturalna

a. przewietrzania

b. infiltracja

c. aeracja

d. grawitacyjna

3. Wentylacja mechaniczna

a. wywiewna

b. nawiewna

c. nawiewno – wywiewna

4. Instalacja klimatyzacyjna

5. Klimatyzatory

6. Zasady użytkowania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Proszę zapoznać się z materiałem zawartym w prezentacji

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk