1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

Witam

08.04.2020r.

Temat: Instalacja gazowa w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji:poznanie budowy, zasad działania i obsługi instalacji gazowej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania w  zeszycie:

1. Instalacja gazowa

2. Podział instalacji

3. Elementy instalacji gazowej

4. Zasady użytkowania instalacji gazowej

Materiał nauczania dotyczący roli podziału i elementów instalacji gazowej zamieszczam  w dołączonej prezentacji

INSTALACJA GAZO

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam i Waszym Rodzicom Zdrowych, Pogodnych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk