Uncategorized

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – II FTP

Witam.

Temat: Organizacja pracy podczas mycia ręcznego .

Zadania na dzisiaj:

  1. Cel mycia naczyń
  2. Rodzaje mycia
  3. Organizacja mycia ręcznego

Ze względu na obowiązek utrzymania czystości w  zakładach przetwarzających produkty spożywcze należy dobierać odpowiednie środki czystości , poznać i stosować zasady ich działania, korzystać z odpowiednich urządzeń i maszyn zapewniających właściwe przeprowadzenie procesów mycia, czyszczenia i dezynfekcji. Naczynia można myć ręcznie lecz coraz częściej zakłady proces ten prowadzą mechanicznie z wykorzystaniem maszyn o różnym znaczeniu , wielkości i zasadach działania. Mycie naczyń bez względu na metodę ( ręcznie lub mechanicznie) musi skutkować usunięciem zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Nie zachowanie należytej czystości w czasie produkcji gastronomicznej i  obrocie środkami spożywczymi skutkuje karą grzywny.

Treści do dzisiejszej lekcji znajdziecie w prezentacji otrzymanej pocztę elektroniczną ( slajdy od nr 1-7).

Zachęcam też do zapoznania się z teściami pod następującym adresem.: https://https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/artykul/mycie-i-dezynfekcja-w-gastronomiigastrowiedza.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-lokalem/poprawne-mycie-zastawy-i-naczyn-kuchennych-w-gastronomii

Z lekcjji należy sporządzić notatkę, która będzie zawierała-  Cel mycia naczyń, rodzaje mycia, etapy mycia ręcznego. ( przesyłamy ją do dnia 27.04.2020r)

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia

Jolanta Zając