Aktualności

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ KRĄG” w ZSCKR w Jabłoniu

W grudniu 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem tego konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie, propagowanie polskich tradycji oraz aktywizowanie miłośników historii.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów, a najlepszy wyniki uzyskał tegoroczny absolwent szkoły, uczeń klasy 4 FTP – Gabriel Szymula. Gabriel otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową.

Dyplomy wyróżnienia otrzymało aż 6 uczniów:

Sebastian Niewęgłowski – 1 F4R,

Michał Mackiewicz – 3 BT,

Kacper Kurowski – 1 PT,

Mariusz Adrian – 4 F4R,

Jakub Deneka – 3 MTP,

Damian Byszuk – 4 F4R.

Dyplomy uznania otrzymali:

Jakub Gruszczyk – 3 MTP,

Filip Pajczuk – 1 F4R,

Paweł Wasilewski – 1 B4,

Krystian Nadolny – 4 RTM,

Mateusz Naumczyk – 3 MTP,

Piotr Kalinowski – 3 BT,

Kamil Belkiewicz – 3 BT

 

Wszystkim uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Agnieszka Żelazowska – szkolny koordynator konkursu