AktualnościUncategorizedWycieczki

Wycieczka da SIPMA S.A. w Lubline

Wycieczki edukacyjne to jedna z ciekawych form prowadzenia zajęć praktycznych. Lekcja obróbki materiałów i materiałoznawstwa to efekt wizyty w zakładach produkujących maszyny rolnicze Sipma S.A. Lublin. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali kolejne procesy technologiczne powstawania maszyn. Na poszczególnych stanowiskach przy użyciu operacji cieplnych, mechanicznych, chemicznych powstają części, które łączone są w podzespoły i zespoły. Montaż maszyn odbywa się w systemie gniazdowym to znaczy, że na jednym stanowisku montażowym przeprowadza się kilkanaście operacji. Na każdym etapie produkcji prowadzona jest kontrola jakości. Firma wykorzystuje nowoczesny park maszynowy, który umożliwia powtarzalność produkcji i wysoką jakość. Po zakończeniu etapu produkcji następuje etap sprzedaży czyli strategia sprzedaży i marketingu jaką prowadzi firma.

Tyle wiedzy w jeden dzień.

Jaszczuk Krzysztof.