Uncategorized

Wychowanie fizyczne kl. IP4

22.04.2020

Temat: Zagrywka sposobem dolnym i odbiór zagrywki.

Temat: Odbicie i przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym. Współpraca w zespole. cd

https://www.youtube.com/watch?v=Vr7S-3o-Ob0

Czym jest zagrywka w siatkówce?

Zagrywka, zwana inaczej serwisem lub serwem, jest to wprowadzenie piłki do gry, mające na celu zdobycie punktu lub utrudnienie przyjęcia piłki rywalom. Jeśli piłka po serwisie wpadnie w boisko przeciwnika, mamy do czynienia z asem serwisowym. Serwis to jedyny element, który każdy zawodnik wykonuje samodzielnie, bez pomocy kolegów z drużyny.

Zagrywka w siatkówce wykonywana jest zza linii końcowej boiska, a zgodę na jej wykonanie musi dać sędzia. Każdy zawodnik ma 8 sekund – liczonych od gwizdka sędziego – na wykonanie swojej zagrywki. O tym, kto rozpocznie mecz zagrywką, decyduje losowanie. Jeśli pierwszego seta rozpoczynała drużyna A, to w drugim będzie to zespół B i na zmianę. W czasie gry, serwis wykonuje drużyna, która zdobyła ostatni punkt.

Jaka jest prawidłowa technika zagrywki dolnej?

Zawodnik stoi w małym wykroku, twarzą zwrócony do siatki, piłka przed podrzutem spoczywa na lewej ręce (przy uderzeniu prawą ręką) przed prawym barkiem. W czasie podrzutu piłki wykonujemy zamach ręką uderzającą do tyłu z równoczesnym nieznacznym obniżeniem postawy. Uderzenie piłki następuje przez wahadłowy ruch ramion do przodu, który towarzyszy mały skręt  tułowia i wyprost nóg w stawach kolanowych.

Z uwagi na specyfikę wykonywania zagrywki, naukę wprowadzenia piłki do gry zaczynamy od takiej formy nauczania, która w odniesieniu do tego elementu techniki zapewni częstą powtarzalność ruchu w warunkach zbliżonych bądź identycznych do zachodzących w grze. Stosujemy ćwiczenia w formie ścisłej, a następnie posługujemy się formami zabawowymi.

Dalszym etapem doskonalenia techniki zagrywki, jak również jej założeń taktycznych, będą wszystkie ćwiczenia w formie fragmentów gry, do których będziemy wprowadzać  piłkę zagrywką. W końcu należy stosować grę szkolną o specjalnych założeniach dla zagrywającego, oraz grę właściwą.

Ćwiczenia do nauki zagrywki dolnej:

  1. Zagrywka dolna od ściany w odległości 3-6 m prawą i lewą ręką.
  2. Zagrywka dolna w dwójkach z przyjęciem piłki do pionu nad sobą. Odległość pomiędzy ćwiczącymi 7-9 m. Ćwiczymy prawą i lewą ręką.
  3. Zagrywka dolna do partnera, który przyjmuje piłkę sposobem oburącz górnym
  4. przyjęcie piłki sposobem górnym do pionu nad sobą (ustawienie w dwójkach po obu stronach siatki).
  5. Zagrywka dolna z linii końcowej
  6. Zabawa “Traf do celu”

https://www.youtube.com/watch?v=SAcdrVcS_Lo

Pozdrawiam.

Tomasz Jaroszkiewicz