Uncategorized

Wychowanie fizyczne kl. IF4R

24.04.2020r.

Temat: Odbicie i przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym. Współpraca w zespole.

 

Wszystkie informacje dotyczące realizacji założonych celów zawarte jest w pierwszym filmiku instruktażowym.

Przedstawiona jest technika odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym, technika przyjęcia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym, ćwiczenia techniczne z akcentem na celność.

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c

https://www.youtube.com/watch?v=Zvf0pr7MfOw

Temat realizowany jest na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych.

Pozdrawiam

Tomasz Jaroszkiewicz