1BT (Tech)1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Wychowanie fizyczne kl I PT, kl I BT

31.03.2020

Temat: Nauka gry w obronie „każdy swego” w koszykówce

Dzień dobry,

W ramach zdalnych zajęć z wychowania fizycznego proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu przedstawiającego istotę obrony w koszykówce. Po zapoznaniu się z treścią proszę o obejrzenie filmiku pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=KIIi9uQybc0

Gra w obronie uważana jest za trudna i niewdzięczną, a przecież jest tak ważną, co można uzasadnić słowami – koszykówka zaczyna się w obronie. Ponieważ, aby przeprowadzić akcję ofensywną drużyna musi być w posiadaniu piłki, a skoro chce ją posiadać, musi ją odebrać przeciwnikowi.

Celem obrony jest dążenie do przejęcie piłki zanim przeciwnik zdoła wypracować dogodną pozycję do wykonaniu rzutu na kosz. Często jest to niemożliwe, trzeba więc grać w obronie tak, aby zmusić przeciwnika do oddania rzutu na kosz z trudnej i nieprzygotowanej pozycji.

Zadaniem broniących jest taka gra, która nie pozwoli atakującym prowadzenia akcji sposobem, jaki im najbardziej odpowiada.

Skuteczność obrony zespołowej musi się opierać na zasadach, które można ująć w punktach: 1. zapał i chęć walki w obronie,

  1. umiejętność prawidłowej techniki poruszania się po boisku,
  2. umiejętność zajmowania prawidłowej pozycji w stosunku do przeciwnika i piłki,
  3. odpowiednie przygotowanie fizyczne i sprawnościowe poszczególnych graczy.

Ad 1) Podstawowym i decydującym czynnikiem powodzenia gry w obronie jest właściwy stosunek zawodników do defensywy. Skuteczność obrony jest wynikiem zapału i ochoty do walki broniących. Nawet najlepiej pomyślana taktyka obrony zawiedzie, jeżeli wszyscy zawodnicy nie włożą maksimum wysiłku.

Ad 2) Każdy gracz musi być dobrze przygotowany pod względem umiejętności. Zespół nie może bazować na dwóch czy też trzech zawodnikach dobrze grających w obronie. Powodzenie gry obronnej zależy od wypełniania zadań przez wszystkich broniących

Ad 3) Każdy z broniących musi zająć odpowiednią pozycję na boisku w stosunku do przeciwnika, kosza bronionego i miejsca, w którym znajduje się piłka. Wybór tego miejsca będzie zależał od sposobu obrony. Każdy broniący zawodnik musi więc znać dobrze swoje zadania, w każdym systemie bronienia. Dokładne wykonanie tego zadania wymaga od zawodników inteligencji, szybkiego refleksu i dyscypliny

Ad 4) Wszyscy zawodnicy muszą być dobrze przygotowani pod względem sprawnościowym i fizycznym, gdyż muszą grać w obronie przeciw coraz sprawniejszym oraz mocniej zbudowanym atakującym.

W koszykówce jest wiele sposobów defensywnych:

– “krycie każdy swego” –  które może być agresywne lub luźne,

– obrony stref w różnych odmianach,

– obronę kombinowaną.

Obrona “każdy swego” Jest to obrona oparta na sprawowaniu przez każdego gracza obrony opieki nad określonym przeciwnikiem. Opiera się na indywidualnych umiejętnościach bronienia, wspartych współpracą z partnerami, skoordynowaną w działania obronne pięciu zawodników. Krycie luźne polega na rezygnacji z krycia na linii podania na rzecz szczelnego krycia wyłącznie gracza z piłką. Jest połączone z odstąpieniem od pozostałych atakujących dla wykonania “ściany” wobec szczególnie niebezpiecznego wszechstronnego zawodnika obwodu lub udzielenia pomocy przy kryciu środkowego. Krycie agresywne – to inny wariant obrony “każdy swego”. Polega na krótkim i agresywnym kryciu zaraz po stracie piłki lub zdobyciu kosza. Zadaniem broniącego jest nie pozwolić atakującemu na przejęcie piłki, swobodne wykonanie podania, kozłowanie czy rzut do kosz.

Pozdrawiam

TJ