3BT (Tech)Zdalne Lekcje

Wychowanie fizyczne 3 BT 27.04.2020 r.

Dzień dobry

temat lekcji: Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość w piłce nożnej.

Wytrzymałość jest to zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku. Jej podstawę stanowi przede wszystkim przystosowanie organizmu do występujących w ćwiczeniach zwiększonych zadań dla układów krążenia i oddychania. Podobnie jak inne cechy motoryczne, wytrzymałość dzielimy na ogólną i specjalną.

Wytrzymałość ogólna określa zdolność do nieprzerwanej dynamicznej pracy z umiarkowaną mocą przy udziale wszystkich mięśni, doskonałą sprawnością narządów wegetatywnych (system sercowo-naczyniowy i oddechowy) i wysoki poziom tlenowych procesów przemiany.

Dość popularną formą wyrabiania wytrzymałości są zabawy biegowe. Ogólnie stosuje się w treningu dwa typy takich zabaw: mała i duża zabawa biegowa.

Różnica między małą a dużą zabawą polega na zastosowaniu odpowiednich wstawek szybkościowych i biegu tempowego. W dużej zabawie biegowej stosujemy dodatkowo bieg tempowy o odcinkach 15-250 m powtarzany wielokrotnie (trucht – bieg tempowy – trucht). Ponadto małe zabawy biegowe stosować można w ciągu całego długiego cyklu treningowego, a czas ich trwania powinien wynosić 60 min. Dużą zabawę biegową stosuje się na ogół tylko w okresie przygotowawczym, a czas jej trwania wynosi od 80-90 min.

Konieczność jej wyrabiania wynika ze specyficznego charakteru poszczególnych dyscyplin sportu, np. doskonałe przygotowanie wytrzymałościowe długodystansowca nie zawsze wystarczałoby do rozegrania meczu piłki nożnej, koszykówki czy piłki ręcznej. Wiadomo bowiem, że wytrzymałość ogólna jest podstawą do wyrabiania wytrzymałości specjalnej piłkarza, ciężarowca, boksera itp. Optymalna wytrzymałość osiągnięta w jednej dyscyplinie sportu nie zapewnia dostatecznej wytrzymałości w drugiej.

Do wyrabiania wytrzymałości służy wiele podstawowych metod nauczania (metoda treningu ciągłego, interwałowa, zmienna itp.). Rozróżnia się cztery etapy szkolenia:
1.Przygotowanie układów wewnętrznych (ćwiczenia nie mogą być zbyt intensywne i długotrwałe).
2.Doskonalenie cech psychofizycznych.

Celem obu tych etapów jest przygotowanie zawodnika do dalszej specjalizacji, przygotowanie organizmu do wysiłków o intensywnym charakterze.
3.Przygotowanie do meczu (wysiłek potrzebny do rozegrania meczu).
4.Wzmożenie wysiłku w czasie treningu do tego stopnia, aby można rozegrać cały mecz przy pełnym nakładzie energii.

https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/podstawy-treningu-wytrzymalosci-u-dzieci-i-mlodziezy

Rafał Stańko