Uncategorized

Wychowanie fizyczne 3 BT 25.05.2020 r.

Dzień dobry

Temat lekcji: Gry i ćwiczenia rozwijające ogólną i siłową wytrzymałość

Na dzisiejszej lekcji przy pomniemy sobie gry i ćwiczenia rozwijające siłę i wytrzymałość.

Wytrzymałość jest określana jako zdolność do długotrwałego wysiłku przy wymaganej intensywności, niezbędna do zachowania podwyższonej odporności na zmęczenie niezależnie od warunków środowiska zewnętrznego.

Możemy wyróżnić wytrzymałość ogólną, ukierunkowaną i specjalną.

Wytrzymałość ogólna to zdolność wykonywania przez dłuższy czas określonej pracy fizycznej, niekoniecznie związanej ze specjalnością ruchową.

Wytrzymałość ukierunkowana stanowi etap przejściowy do wytrzymałości specjalnej (wysiłki o średniej i dużej intensywności)

Siła – to zdolność do pokonania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu kosztem wysiłku mięśniowego.

Skurcz statyczny (izometryczny) lub dynamiczny.
Wraz ze wzrostem ciężaru ciała siła absolutna rośnie, ale siła względna maleje.
Zbyt intensywny i jednostronny trening siłowy może powodować różnorodne zmiany patologiczne.
Próby trenowania siły mięśniowej bez użycia maksymalnych napięć mięśniowych są bezowocne.
Sposoby uzyskiwania maksymalnych napięć mięśniowych:

  •  wielokrotne pokonywanie ciężaru mniejszego od maksymalnego do całkowitego zmęczenia
  •  pokonywanie maksymalnego ciężaru
  •  pokonywanie dowolnego ciężaru z maksymalną prędkością

Rodzaje treningu siłowego.

  •  trening izometryczny
  •  trening dynamiczny (ćwiczenia koncentryczne i ekscentryczne)
  •  trening izokinetyczny

Przedstawiam Wam przykładowe ćwiczenia wytrzymałości, spróbujcie poćwiczyć z Panem Michałem Grzelakiem.

Możecie przysłać filmik jak ćwiczycie stanko-rafal@wp.pl oczywiście będzie bardzo dobra ocena.

Rafał Stańko