Uncategorized

Wychowanie fizyczne 1 CG 11.05.2020 r.

Dzień dobry

Temat lekcji: Gry i zabawy kształtujące wytrzymałość. Marszobieg przełajowy.

Na początku wyjaśnijmy sobie co to są gry i zabawy i co to marszobieg, ponieważ są to podstawowe formy i środki kształtujące wytrzymałościowe zdolności motoryczne młodzieży.

„Gry i zabawy ruchowe” – najprostsze ćwiczenia kształtujące wytrzymałość, w formie zabawowej. Ich realizacja odbywa się na podstawie ogólnych zasad, obowiązujących wszystkie gry i zabawy ruchowe. Cechuje je łatwa i szybka organizacja, proste zasady, uwzględniające wykonanie przez wszystkich uczestników jednakowej lub podobnej liczby ćwiczeń (Stawczyk 1998, Trześniowski 2008). Wybór gier i zabaw o charakterze wytrzymałościowym jest bardzo duży. Zależy on głównie od inwencji prowadzących zajęcia sportowe.

„Marszobieg” – jest najprostszym środkiem treningowym kształtującym wytrzymałość. Zajęcia powinny być przeprowadzone w terenie, najlepiej o zmiennym ukształtowaniu. Mamy wtedy możliwość wykorzystania do ćwiczeń np. naturalnych przeszkód terenowych, co w znacznym stopniu urozmaica szkolenie młodych adeptów sportu.

Wytrzymałościowe zdolności motoryczne występują w wielu dyscyplinach sportu. W niektórych (np. lekkoatletyka – biegi średnie i długie), w decydującym stopniu determinują rezultat sportowy, w innych stanowią podstawę realizacji treningu techniczno-taktycznego. Dlatego na ich kształtowanie poświęca się w modelu szkolenia sportowego odpowiednie miejsce.

Kształtowanie wytrzymałościowych zdolności motorycznych w szkoleniu sportowym, uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. Zależy głównie od:

  • długości odcinka – jest on jednym z głównych determinantów treningu wytrzymałości. W zależności od wieku, płci, stażu treningowego, dyscypliny/konkurencji sportowej, stosowane są różne odcinki biegowe,
  • metody treningu – jest jedną z podstaw kształtowania wytrzymałości. W praktyce sportowej stosowane są różne kombinacje metody ciągłej i przerywanej

Podstawowe metody treningu to:

Metoda ciągła:

  • brak przerw wypoczynkowych w trakcie wysiłku,
  • praca wykonywana głównie w zakresie równowagi tlenowej,
  • efektywna dla kształtowania psychiki sportowca,
  • decydujące znaczenie ma objętość pracy (w pierwszej kolejności), a później dopiero jej intensywność.

Metoda przerywana:

  • planowane, powtarzane zmiany pracy i odpoczynku, które modelują wysiłek fizyczny,
  • praca wykonywana głównie w zakresie równowagi beztlenowej,
  • efektywna dla kształtowania psychiki sportowca,
  • decydujące znaczenie mają odpowiednie proporcje pracy (ilość odcinków) oraz przerw wypoczynkowych (długość i charakter wypoczynku),

Zobaczcie jak takie zajęcia wyglądają w szkole w Tomaszowie lubelskim

Rafał Stańko