1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

Wychowanie fizyczne 1 B4

Dzień dobry, temat lekcji:

Przyjęcia piłki różnymi częściami ciała.

Przyjęcia piłki podeszwą
Stosowanie: Ten sposób przyjmowania piłki zalicza się do najczęściej stosowanych w czasie gry. Nie zalicza się również do najtrudniejszych, szczególnie piłek toczących się po podłożu. Stosowane jest przeważnie wtedy, gdy przeciwnik jest stosunkowo mało aktywny, pozostaje w pewnym oddaleniu, a piłka znajduje się na wprost przyjmującego.
Technika
Ciężar ciała na nodze podporowej ugiętej w kolanie, ręce odchylone w bok, noga przyjmująca piłkę jest ugięta w kolanie, uniesiona od biodra w górę, stopa rozluźniona w stawie skokowym, palce uniesione w górę, pięt w dół. Wielkość kąta: podeszwa-podłoże zależy od wielkości piłki, która jak wiemy jest wielkością stałą – chodzi o to, by piłka w momencie zetknięcia ze stopą nie mogła się przetoczyć pod podeszwą. Generalnie przy przyjęciach piłki chodzi przede wszystkim o zatrzymanie piłki i opanowanie w taki sposób, aby mogła być szybko wprowadzona w kolejną fazę ruchu, np.: prowadzenie – podanie – strzał.

Nauczanie: – przyjęcia piłki podanej przez partnera po podłożu;
– j.w. z dodaniem ruchu cofnięcia piłki zaraz po zatrzymaniu; – uderzenie piłki o ścianę – przyjęcia z samokontrolą ustawienia stopy i odpowiedniej amortyzacji;
– przyjęcia piłki podanej po podłożu;
– j.w. – po kilkumetrowym starcie do piłki;
– j.w. – z zaakcentowaniem fazy przyjęcia i fazy następnego ruchu (prowadzenia, podania);
– przyjęcia piłki dorzuconej rękami przez partnera;
– przyjęcia piłki uderzonej (podanej) nogą – podający atakuje przyjmującego.

Błędy:
– zbyt sztywne przyjęcie piłki (bez rozluźnienia nogi w stawie skokowym);
– zbyt wysokie uniesienie stopy ustawionej równolegle do podłoża;
– wysuwanie stopy zbyt daleko do przodu przy wyprostowanym kolanie;
– przyciskanie piłki (bez amortyzacji).

Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy

Stosowanie: W tym przyjęciu duża powierzchnia stopy styka się z piłką, co ułatwia asekurację, np. przy przyjęciu podeszwą można łatwiej zablokować piłkę przed przeciwnikiem. Ze względu na możliwość przyjęcia piłki na podłożu przy górnych uderzeniach z ćwierć- lub półobrotem, jest ono stosowane dość często i równocześnie sprawia duże trudności przeciwnikowi przy ewentualnym odbiorze.

Technika:
Ciężar ciała na nodze postawnej, ugiętej w kolanie, ułożenie rąk i tułowia w pierwszej fazie ruchu takie, jak przy uderzeniu piłki wewnętrzną częścią stopy, w następnej fazie stopa wysunięta lekko do przodu cofa się, amortyzując siłę uderzenia piłki rozluźnionym stawem skokowym.

Nauczanie: – ćwiczenia bez piłki: nauka ruchów nogi przyjmującej piłkę (wysuwanie i cofanie stopy ustawionej, jak przy uderzeniu piłki w.cz.st.);
– ćwiczenia w dwójkach: podania piłki po podłożu – przyjęcia z akcentem ruchu wysuwania i cofania stopy z zatrzymaniem piłki na wysokości i za nogą podporową;
– j.w. obiema nogami na zmianę;
– przyjęcia podanej piłki z ćwierćobrotem i zatrzymaniem;
– j.w. ćwierćobrót połączony z przepchnięciem piłki do wewnątrz;
– j.w. – z półobrotem;
– j.w. – przyjęcie piłki dorzuconej rękami przez partnera;
– j.w. – podający piłkę natychmiast atakuje przyjmującego;
– w małej grze: przyjęcie – podanie piłki.

Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy
Stosowanie: Przyjęcia piłki tym sposobem wykorzystywane są najczęściej przy uderzeniach z przodu lub z boku, przy czym często towarzyszy im zmiana kierunku ruchu, np. z ćwierćobrotem bez zatrzymania piłki po przyjęciu (przyjęcie zewnętrzną częścią stopy). Poruszanie się z piłką podczas i po przyjęciu jej ogranicza się do przeciwnika znajdującego się z przodu lub z boku przyjmującego (nogą zewnętrzną). Ten rodzaj przyjęcia piłki wykorzystywany jest najczęściej przez skrzydłowych i bocznych obrońców.

Technika
Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy: ciężar ciała przeniesiony jest na nogę podporową, ugiętą w kolanie, noga przyjmująca piłkę wysunięta i skrzyżowana z nogą podporową, skierowana zewnętrzną krawędzią do podłoża. W momencie zetknięcia stopy z piłką odwiedzenie jej na zewnątrz, a po wykonaniu ćwierć- lub półobrotu – prowadzenie lub podanie piłki.

Nauczanie: – przetaczanie piłki zewnętrzną częścią stopy prawą, lewą nogą na zmianę;
– przyjęcie z ćwierćobrotem piłki podanej dołem (po podłożu) przez partnera;
– przyjęcie po podaniu piłki z boku (w miejscu, w marszu, w biegu);
– przyjęcie ze skrzyżowaniem nóg i zatrzymaniem piłki przy stopie;
– j.w. bez zatrzymania piłki (z prowadzeniem piłki w kierunku skośnym lub bocznym);
– j.w. – przyjęcie piłki dorzuconej przez partnera;
– j.w. – z podającym partnerem, który atakuje przyjmującego;
– doskonalenie obu przyjęć w małych grach i w grze szkolnej.

Przesyłam wam link do filmiku z ćwiczeniami https://www.youtube.com/watch?v=un3BEPSxoys.

Rafał Stańko