Samorząd

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 27 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 . Członkowie komisji wyborczej w składzie: przewodniczący komisji- Rafał Koźliński oraz członkowie: Alicja Szymczak, Ewelina Górska oraz Adrian Krakowski, zebrali a następnie, pod nadzorem Pani Bożeny Kusiuk, przeliczyli głosy.

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło łącznie 243 uczniów i pracowników szkoły do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybrani zostali:

Przewodnicząca SU: Dominika Czajkowska (klasa III MTR)

Zastępca Przewodniczącego SU: Jakub Bzowski (klasa II FT)

Sekretarz SU: Aleksandra Janczura (klasa III FTP) 


   Chcieliśmy również podziękować byłemu Zarządowi SU. Szczególne podziękowania należą się obecnym czwartoklasistom: Byłej sekretarz SU- Wiktorii Harcaj oraz oczywiście Rafałowi Koźlińskiemu, który przez dwa lata piastował swoją funkcję przewodniczącego SU. Osoby te  godnie reprezentowały społeczność uczniowską zarówno w środowisku szkolnym jak                             i lokalnym.

  Dziękujemy wszystkim wyborcom i kandydatom za wzięcie udziału w wyborach. Dziękujemy również Pani Bożenie Kusiuk za pomoc w organizacji wyborów i ich nadzór, a nowym członkom zarządu gratulujemy oraz życzymy powodzenia i licznych sukcesów.

Ariel Chilczuk
Opiekun Samorządu Uczniowskiego