Akcje samorząduAktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie SU ogłaszają nabór kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego na:

– przewodniczącego,

– zastępcę,

– sekretarza.

Wszyscy uczniowie z klas II-III którzy chcieliby kandydować i otrzymali zachowanie co najmniej dobre w poprzednim roku szkolnym, proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej.

Zadaniem kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego jest przygotowanie prezentacji swojej osoby (mile widziane plakaty oraz krótkie spoty wyborcze ).

Równocześnie pozostali uczniowie mogą zgłaszać się do pracy w różnych sekcjach Samorządu Uczniowskiego:

– plastycznej,

– rozrywkowej,

– organizacyjnej,

– wolontariatu.

Przedstawiamy terminarz wyborów:

1) 21.09 – 25.09 – zgłoszenia kandydatów

2) 28.09 – 09.10 – kampania wyborcza

3) 12.10 – 16.10 – wybory online

4) 19.10 – ogłoszenie wyników

 W tym roku wybory odbędą się na godzinach wychowawczych w formie online. Aby zagłosować potrzebny będzie telefon z dostępem do internetu.

 

 Czekamy na zgłoszenia kandydatów!

 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego