AktualnościInternat

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

7 października br. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Uczniowie mieszkający w internacie zgłosili spośród siebie 9 kandydatów. W wyniku głosowania w skład zarządu weszli:

  1. Przewodniczący – Ewelina Górska
  2. Zastępca przewodniczącego – Jakub Bzowski
  3. Skarbnik – Alicja Szymczak
  4. Sekretarz – Sebastian Różnowicz

Wśród wielu zadań zarządu jest przede wszystkim dbanie o dobre imię internatu, szanowanie i wzbogacanie jego tradycji, reprezentowanie ogółu wychowanków oraz uczestniczenie w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej internatu.

Nad prawidłowością wyborów do Młodzieżowej Rady Internatu czuwała komisja w składzie: Marcelina Niścioruk, Kamila Lewkowicz i Kinga Borowik oraz opiekunowie: Agnieszka Ludwisiak i Małgorzata Semeniuk.