Internat

Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu rozstrzygnięte

25 września 2018 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Spośród siedmiu kandydatów wychowankowie wybrali czterech swoich przedstawicieli, którzy będą w ich imieniu kierowali prośby do Kierownika internatu, pomagali w organizacji uroczystości, współpracowali ze stołówką szkolną przy układaniu jadłospisu czy mediowali w przypadku sporów koleżeńskich. Do Zarządu MRI weszli:

Rafał Koźliński – przewodniczący

Jakub Bzowski – z-ca przewodniczącego

Adrian Wetoszka – skarbnik

Dominika Czajkowska – sekretarz

   Zarząd MRI współpracuje z sekcjami działającymi w obrębie internatu: kulturalną, pomocy koleżeńskiej w nauce, porządkową.

    Gratulujemy zwycięzcom, życzymy wielu wspaniałych pomysłów oraz dużo chęci i sił do pracy.

 Opiekunowie MRI

Marta Musiatewicz

Agnieszka Wieczorkowska – Dudzik