Uncategorized

WOS 3CB

5.05.2020 r.

 

Temat: Działalność organizacji pozarządowych

1 Organizacje pozarządowe

Non-governmental organizations, czyli organizacje pozarządowe, stanowią istotny składnik międzynarodowej ochrony praw człowieka. Uzupełniają one i wspierają działalność organizacji międzypaństwowych. Podstawą prawną  ich współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych jest artykuł 71 Karty Narodów Zjednoczonych, który daje Radzie Gospodarczo-Społecznej możliwość nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2 Międzynarodowy Czerwony Krzyż

 

Najstarszą organizacją pozarządową zajmującą się ochroną praw człowieka jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą  w Genewie. Jej początki sięgają 1863 r., a jednym z założycieli był laureat Pokojowej Nagrody Nobla Henri Dunant. Podstawową funkcją Czerwonego Krzyża

w czasie pokoju jest pomoc humanitarna niesiona ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. W czasie konfliktów zbrojnych udziela pomocy rannym, jeńcom oraz ludności cywilnej, wizytuje również obozy dla internowanych i uchodźców.

 

3 Inne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

 

  1. Amnesty International z siedzibą w Londynie. Organizacja powstała w 1961 r. Główne cele działalności organizacji to:

– uwolnienie więźniów politycznych

– rzetelność procesów karnych, zwłaszcza o podłożu politycznym

– zniesienie kary śmierci

– zaprzestanie stosowania tortur i innego nieludzkiego traktowania lub karania

  1. Komitet Helsiński – organizacja kontrolująca przestrzeganie praw człowieka w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
  2. Grupa na rzecz Praw Mniejszości – organizacja zajmuje się ochroną praw mniejszości narodowych i etnicznych
  3. Human Rights Watch – organizacja wydaje raporty dotyczące przestrzegania praw i wolności człowieka na świecie

 

 

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika, Internetu lub innych źródeł informacji, napisz krótką notę biograficzną o jednym z założycieli Czerwonego Krzyża Henri Dunancie.

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj