Uncategorized

WOK kl1

Temat: Przewodnie idee, motywy i romantyczne fascynacje.

Witajcie moi drodzy , tematem dzisiejszych zajęć jest epoka romantyzmu i jej cechy.

Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa romanus, czyli rzymski.W średniowieczu określenia „romański” używano w odniesieniu do języków m.in. Celtów i Galów, którzy zamieszkiwali prowincje rzymskie. „Romancami” zwano ich niezwykłe legendy i baśnie, a ponieważ ich kultura i twórczość fascynowała twórców XIX-wiecznych, więc nazwano ich romantykami, a całą epokę– romantyzmem.
W Europie romantyzm zawiera się pomiędzy Wielką Rewolucją Francuską (1789) a Wiosną Ludów (1848).

Romantyzm jako prąd w sztuce jest przede wszystkim opozycją wobec klasycyzmu, a więc zasad harmonii, precyzji i doskonałości formalnej. Tendencjom tym przeciwstawia się swobodną twórczość artystycznego geniusza, którego nie może ograniczać ani ciasna forma, ani schematyzm myślowy. Jako światopogląd romantyzm jest przede wszystkim ideologią rewolucji i buntu. Można powiedzieć, że chodzi tu o światopogląd wyrosły na gruncie doświadczeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wiary w możliwość urządzenia świata na nowo.

 

Ponadto romantyzm odrzuca rozum jako jedyne narzędzie poznania i poszerza narzędzia poznawcze o serce i wiarę. Tym samym romantyzm odkrywa niejako drugą stronę rzeczywistości: metafizyczną głębię natury i ducha dziejów.

Wyszukaj przykłady malarstwa romantycznego , gdzie można odczytać inspirację naturą. zainspiruj się nim i stwórz rysunek na tej podstawie .Niech  to będzie luźny szkic , inspirowany obrazem romantyzmu.

Na prace czekam pod adresem : agataoleksiewicz23@gmail.com

Powodzenia. AO.