Uncategorized

WOK kl 1

Temat : SOS dla kultury.
Na podstawie materiału :http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Spotkania-z-kultura-podrecznik/mobile/index.html#p=31
zastanów się i napisz:
• Jaką rolę odgrywają język i pismo w procesie komunikacji?
• Na czym polega komunikacja werbalna, a na czym – niewerbalna?

KULTURA JEST KOMUNIKACJĄ

Jakie zagrożenia dla kultury mogą wynikać z pozornej i nieudanej komunikacji?

• Grozi nam narastający sceptycyzm komunikacyjny.
• Coraz częściej ludzie ograniczają się do komunikacji powierzchownej: skupiają się wyłącznie na tym, co sami mówią, jednocześnie zagłuszając innych.
• Brak zrozumienia pomiędzy uczestnikami danej kultury może prowadzić do jej zastoju lub regresu.
Co można uczynić, aby poprawić jakość komunikacji?
• Należy dbać o to, w jaki sposób formułujemy i przekazujemy wszelkiego rodzaju komunikaty.
• Z nadmiaru informacji trzeba wybierać tylko to, co jest najistotniejsze.
• Należy być krytycznym wobec różnych sposobów wirtualnej aktywności.
Co my możemy zrobić już dziś, aby jakość komunikacji między nam i była lepsza?
• Z większą dbałością o formę będziemy przekazywać innym osobom różnego rodzaju komunikaty.
• Postaramy się z uwagą słuchać swoich rozmówców.
• Będziemy się starali, aby komunikacja pośrednia nie przeważyła nad bezpośrednią.

Na podstawie materiału z dzisiejszej lekcji zaprojektuj znak – SOS dla komunikacji międzykulturowej.

Przykłady:

https://culture.pl/pl/dzielo/jerzy-jurry-zielinski-sos-ratujcie-nasze-dusze