Uncategorized

WOK kl. 1

Temat: Polska sztuka współczesna.
Nurty polskiej sztuki współczesnej
W świecie historii sztuki nie było dotąd takiego okresu, kiedy pojawiające się nurty i wszelkie procesy poszukiwania tożsamości występują w tak odmiennych środkach wyrazu. Sztuka współczesna nie ma dotąd ustalanych podziałów czasowych. Intensywność przemian i wprowadzania nowatorskich rozwiązań powoduje, że ten okres dla wielu odbiorców jest najbardziej skomplikowany.
Warto przyjrzeć się bliżej tendencjom, które miały lub mają miejsce w sztuce polskiej i co sprawiło, że jest ona tak różna od sztuki innych krajów.
Narodziny współczesności
Zakłada się, że powszechna i polska sztuka współczesna powstała po II wojnie światowej. Przeżycie wojny i trauma doprowadziła do rozpoczęcia procesu, który miał pozwolić na nowo zdefiniować sztukę. Spustoszenie psychologiczne i moralne artystów po II wojnie światowej odbiło się na powstających pracach.
Niezaakceptowanie doktryn realizmu socjalistycznego pozwoliło na stworzenie rewolucyjnych grup. Szukając zrozumienia polskiej sztuki współczesnej, należy podjąć problem, które dotknęły takie środowiska, jak na przykład II Grupa Krakowska.
Założenia i nurty sztuki współczesnej
Po II wojnie światowej sztuka nowoczesna zakładała, że artysta przestał być rzemieślnikiem, a stał się interpretatorem. Sztuka zaczęła szukać odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Odwilż polityczna i kulturalna, jaka miała miejsce w drugiej połowie lat 50., pozwoliła na rozwój sztuki współczesnej. Jej apogeum miało miejsce w czasie II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie w 1957 roku. W latach 60. i 70. XX wieku stylem dominującym w sztuce stał się zmodernizowany postimpresjonizm i abstrakcja.
Nurty polskiej sztuki współczesnej, jakie najczęściej się wymienia to:
– konceptualizm – sztuka zdematerializowana, która skupia się przede wszystkim na samym procesie sztuki, a nie na dziele
– ekspresjonizm abstrakcyjny – powstające dzieła odchodzą od tradycyjnego przedstawiania zjawisk na rzecz plam i niesymetrycznych linii
– pop art – nurt zrodzony z ekspresjonizmu abstrakcyjnego, który ma charakter konsumpcyjny. Artyści posługują się przedmiotami masowymi, tworząc nie tylko obrazy, ale także aranżacje i instalacje artystyczne.
– street art – nurt, który rozwija się między innymi w Polsce, zawdzięcza wiele amerykańskiemu artyście Jeana-Michela Basquiata. Jest to dynamiczna, aktualna sztuka uliczna.

Czekam na wszystkie zaległe  prace, zbliża się koniec roku szkolnego:) agataoleksiewicz23@gamil.com