BibliotekaKonkursy

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „Józef Ignacy Kraszewski- jego życie i dzieło” ETAP SZKOLNY

26 lutego 2019 r. odbył się szkolny etap XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Józef Ignacy Kraszewski- jego życie i dzieło”, którego organizatorem jest Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie. Celem konkursu był poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych, budzenie zainteresowań osobowością pisarza, jego imponującym dorobkiem i rolą w kulturze narodowej oraz pogłębianie wiedzy o historii i kulturze „małej ojczyzny”- Podlasia i Lubelszczyzny.

Do eliminacji szkolnych przystąpili następujący uczniowie: Brygida Wołowik z kl. I PT, Julia Bujnik z kl. I PT, Oliwia Dąbrowska z kl. I |PT, Dominika Czajkowska z kl. III RTM i Piotr Kalinowski z kl. II BT

Uczniowie musieli się wykazać dokładną znajomością życiorysu pisarza, ogólną orientacją w jego twórczości oraz znajomością dwóch utworów J.I. Kraszewskiego: „Noc majowa”
i „Jelita”.

Jury konkursowe w składzie: Agnieszka Piekarska- dyrektor szkoły, Katarzyna Nowak- nauczyciel j. polskiego, Bożena Kusiuk- nauczyciel bibliotekarz wyróżniło następujących uczniów:

I miejsce- Piotr Kalinowski z kl. II BT

II miejsce-  Dominika Czajkowska z kl. III RTM

III miejsce- Oliwia Dąbrowska z kl. I PT

Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzca eliminacji szkolnych Piotr Kalinowski, będzie reprezentował naszą szkołę w finale konkursu, który odbędzie się w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie w dniu 20 marca 2019 r.

Życzymy powodzenia.

Bożena Kusiuk