Aktualności

Wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

W dniu 5 lutego uczniowie klasy III FT uczestniczyli w wykładach dotyczących Dobrostanu różnych gatunków zwierząt prowadzonych przez dr inż. Wandę Krupę z Katedry Etologii
i Dobrostanu Zwierząt.Współczesne prowadzenie produkcji zwierzęcej ściśle związane
jest z zapewnieniem zwierzętom zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego
oraz możliwością wyrażania naturalnych zachowań. Pani dr wyjaśniła, że nie istnieje jednoznaczna definicja dobrostanu, dla każdego może mieć inne znaczenie. Zwierzęta
są istotami wrażliwymi na niekorzystne warunki, tworzą strukturę hierarchiczną, komunikują się ze sobą. Pani dr przybliżyła zebranym zasady zachowania pięciu wolności: wolność
od głodu, pragnienia i niedożywienia, wolność od urazów psychicznych i bólu, wolność
od bólu, ran i chorób,
 wolność do wyrażania naturalnego zachowania, wolność od strachu
i stresu
.Młodzież dowiedziała się jak powinny wyglądać zasady utrzymywania zwierząt
poszczególnych gatunków i ras zwierząt domowych i dzikich, mieli możliwość zasięgnięcia informacji na nurtujące ich pytania związane z utrzymywaniem, obsługą czy nietypowymi reakcjami zwierząt w sytuacjach stresowych.

Bardzo dziękujemy Pani dr inż. Wandzie Krupie za przeprowadzenie wspaniałego wykładu, zainteresowanie uczniów tematyką związaną z dobrostanem zwierząt, przedstawieniem ciekawych przykładów oraz spostrzeżeń.

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej.