Aktualności

WIDOWISKO POETYCKO-MUZYCZNE „ OSTATNI ROZKAZ”

 „Jeszcze Polska nie zginęła! ”

Tymi słowami generał Franciszek Kleeberg zakończył swój ostatni rozkaz wydany 5 października 1939r. o godz. 19.30  w chłopskiej chałupie we wsi Horodzieżka w obecności dowódców Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Rozkaz dotyczył konieczności kapitulacji ostatnich regularnych wojsk II Rzeczpospolitej w 1939 roku.

Postać generała Kleeberga stała się kanwą widowiska poetycko-muzycznego zatytułowanego „Ostatni Rozkaz”, które miało miejsce 11.10.2019r.w  ZSP im. S. Staszica  w Parczewie. W inscenizacji wzięło udział ok. 250 osób ze szkół powiatu parczewskiego, w tym także nasza szkoła. Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pod okiem nauczycieli: Marty Mareckiej-Gierej i Agnieszki Żelazowskiej, włączyła się w przygotowania sceny teatralne związanej z ogłoszeniem Konstytucji 3 Maja oraz wykonała układ taneczny do utworu „ Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. To niezwykle widowisko pokazało wszystkim odbiorcom, jak ważna jest przeszłość oraz pamięć o niej.