AktualnościUncategorized

Warsztaty „Nauka dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

7 czerwca 2024 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty „ Nauka dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” Były one dedykowane dla młodzieży. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach: 
– młodszej- nie posiadającej uprawnień do kierowania pojazdami, 
– starszej- posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami.

Warsztaty prowadził Dyrektor Programu Symultakt pan Krzysztof Gos.

Warsztaty rozpoczęła sesja wykładowa .

W drugiej części odbyła się sesja treningowo- warsztatowa, która obejmowała: 
– przeprowadzenie wśród uczestników części treningowej z wykorzystaniem profesjonalnych symulatorów bazujących scenariuszach z autentycznych zdarzeń drogowych,
– przeprowadzenie analizy w czasie rzeczywistym dotyczącej zachowania się kierujących,
– przeprowadzenia sprawdzenia percepcji w drodze samooceny: wzroku, słuchu oraz refleksu,
– przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem alkogogli imitujących wpływ alkoholu i innych substancji podobnie działających na zdolności psychomotoryczne kierowcy, 
– dyskusję na temat przyzwolenia społecznego na zachowania kierowców , takie jak rozmowa przez telefon w czasie jazdy, nieprzestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Warsztaty zakończyły się podsumowaniem omawianych zagadnień w trakcie spotkania.