Aktualności

warsztaty dotyczące tradycji kulinarnych i marketingowych

W dniu 10 września 2019 roku  uczniowie szkoły z klas IV i III z  zawodów: technik rolnik, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli
w warsztatach dotyczących tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie „Papryki przytyckiej” w ramach operacji  pt. „Wolanow Food Festival”. Organizatorem warsztatów była Gmina Wolanów w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki”, Związkiem Gmin Radomka oraz Gminą Potworów.

Uczniowie podczas warsztatów zdobyli wiedzę na temat historii papryki przytyckiej
i innych produktów lokalnych objętych warsztatami.  Zdobyli informacje jak tworzyć elementy strategii marketingowej dla wybranych produktów oraz jak wykonać business plan dla działalności. Nauczyli się jak łączyć „zdrowy tryb życia” w harmonii z przyrodą, prowadzić rozwój który ma przyczyniać się do zachowania zasobów przyrody, prowadzić rozwój który
w regionach powinien dokonywać się przy udziale miejscowej ludności.

Warsztaty były okazją do rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazania nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Sylwia Grzywaczewska