Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 30.03.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Istota działania systemów synchronizujących współpracę wielu pojazdów i maszyn rolniczych na polu.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się sposobami porozumiewania się maszyn rolniczych współpracujących ze sobą na polu np. kombajn koszący zboże i ciągnik ciągnący przyczepę. W tym celu powinniście przyswoić następujące zagadnienia z podręcznika:

str. 61 Zasada przesyłania sygnałów.

Po każdej lekcji sporządźcie krótką notatkę. Za jakiś czas poproszę Was o przesłanie notatek z kilku lekcji, co będzie podstawą do oceny.

W razie pytań- facebook.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski