Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 25.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Interpretacja dokumentacji technicznej- instrukcji obsługi.

Bazując na zamieszczonej poniżej instrukcji obsługi opryskiwacza zajmiemy się sposobem regulacji elektrozaworów. Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie sposobu regulacji elektrozaworów tak, aby uniezależnić ciśnienie robocze oprysku od ilości czynnych sekcji opryskiwacza. Inaczej mówiąc, waszym zadaniem będzie znalezienie w instrukcji obsługi i przesłanie mi wszystkich czynności jakie należy wykonać aby opryskiwacz utrzymywał stałe ciśnienie nawet jeśli wyłączymy kilka sekcji.

instrukcja obsługi opryskiwacza PILMET

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski