Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 17.04.2020

Szanowna Młodzieży.

Temat: Systemy nawigacji satelitarnej w nawożeniu.

Podstawową zaletą wykorzystywania nawigacji w rolnictwie jest zmaksymalizowanie precyzji wykonywania dwóch zabiegów: nawożenia nawozów oraz aplikowania środków ochrony roślin. Dzisiaj zajmiemy się nawożeniem.

Poniżej prezentuję film, który wyjaśnia sposób aplikowania nawozów w oparciu o mapę zasobności pola i sygnał GPS.

W podręczniku w rozdziale Korzyści wynikające ze stosowania rolnictwa precyzyjnego na stronie 28 zestawione zostały zalety jakie uzyskujemy stosując zmienne dawki nawożenia.

Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu podręcznika napiszcie dlaczego warto stosować systemy nawigacji satelitarnej w nawożeniu. Notatkę prześlijcie mi na messenger.

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski