Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 11.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Optymalizacja organizacji pracy sprzętu wyposażonego w systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną.

Proces pomiaru wielkości plonów oraz strat związanych z jego zbiorem jest jednym z kluczowych składników rolnictwa 4.0 zapewniającym optymalizację organizacji pracy sprzętu rolniczego. Proces zbioru ziarna obejmuje pięć podstawowych operacji jednostkowych: ścinanie, podawanie, omłot, oddzielanie i czyszczenie. Każda z tych operacji może wnosić w procesie zbioru straty ziarna. Dlatego we współczesnych kombajnach zbożowych proces zbioru i omłotu zboża jest kontrolowany przez wiele czujników. Czujniki rozmieszczone w kombajnie przez łącza CAN przesyłają dane do systemu monitoringu i kontroli umieszczonego na monitorze wyświetlacza. Jeżeli kombajn podłączony jest do systemu telematycznego, możliwe jest przesyłanie danych do centralnej bazy danych właściciela pojazdu.

Waszym zadaniem na dziś będzie odpowiedź na pytanie jakie czujniki zamontowane w nowoczesnych kombajnach informują nas o poprawności i właściwej optymalizacji pracy maszyny.

Zapraszam do e-podręcznika. Rozdział 4.1.1 Czujnik strat ziarna.

Notatkę zawierającą wymienione czujniki prześlijcie na messenger. W przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski