Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 08.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Monitorowanie wielkości plonu na polu.

Kontynuujemy temat z poprzedniej lekcji. Aby możliwe było mapowanie plonu, kombajn musi zostać naszpikowany licznymi czujnikami, które zamienią określoną wielkość fizyczną lub chemiczną na przebieg elektryczny czytelny dla jednostki sterującej czyli komputera pokładowego. Informacje, które przekaże czujnik są więc kluczowe dla poprawnego określenia wielkości plonu. Do poprawnej diagnozy awarii czujników niezbędna jest wiedza o zasadzie działania poszczególnych czujników. Dzisiaj więc kilka wyrazów o czujnikach.

Powracamy do naszego e- podręcznika, rozdział 4.1.2 Czujniki plonu.

Po przeczytaniu rozdziału wypiszcie w zeszycie jakie wyróżniamy układy pomiaru natężenia przepływu ziarna i opiszcie jeden z nich. Pracę prześlijcie na mój messenger. W przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski