Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 19.06.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Diagnozowanie usterek systemów agrotronicznych. Koszty eksploatacji maszyn. Zasady kalkulacji kosztów wg ich zmienności. Zasady kalkulacji kosztów jednostkowych.

Urządzenia agrotroniczne stanowią połączenie mechaniki z elektroniką i podobnie jak inne układy mogą występować tu awarie, które są nie tyle trudne do usunięcia ile mogą być trudne do zdiagnozowania.

Przesyłam instrukcję obsługi opryskiwacza wyposażonego w urządzenia mechatroniczne.

instrukcja obsługi opryskiwacza PILMET

Waszym zadaniem będzie stwierdzenie przyczyny i sposobu usunięcia następujących usterek:

  1. Brak przepływu cieczy roboczej do rozpylaczy przy włączonej pompie i otwartym zaworze sterującym.

2. Nierównomierny strumień wypływu cieczy z dysz.

3. Belka nie jest podnoszona i opuszczana .

Odpowiedzi w postaci notatki prześlijcie na messenger. W przypadku pytań, jestem dostępny w dowolnym czasie.

Przesyłam też plik z informacjami na temat drugiej części tematu tj. na temat kalkulacji kosztów. Zapoznajcie się z nim.

ISTOTA KALKULACJI KOSZTÓW

Zachęcam też do zapoznania z informacjami na poniższej stronie internetowej:

https://qmamfinanse.pl/rachunek-kosztow/metody-kalkulacji-kosztow/

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski