Uncategorized

Usługi gastronomiczne- III MTP

29.05.2020

Temat: Zasady sprzedaży usług – dystrybucja

Celem  lekcji jest poznanie form sprzedaży i kanałów dystrybucji usług.

  1. Dystrybucja – pojęcie, rodzaje i kanały dystrybucji
  2. Logistyka – pojęcie
  3. Sprzedaż – pojęcie i jej formy

Usługa jest działaniem podejmowanym w celu zaspokojenia określonych potrzeb klienta i realizowanym w z jego udziałem. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja lub każdy inny podmiot.  W gastronomii jest to zespół czynności mających na celu przygotowanie określonego zestawu posiłków oraz stworzenie. Bez względu na jej charakter należy znaleźć sposób jej sprzedaży Usługa ma charakter niematerialny

Treści do lekcji znajdziecie w prezentacji:

sprzedaż i dystrybucja

Proszę sporządzić krótką notatkę z lekcji i przesłać na pocztę.

Pozdrawiam J. Zając